Privacy beleid

Veeneman B.V.

Veeneman B.V is importeur en fabrikant van professionele apparatuur voor de industrie en bouw. Daarnaast is Veeneman B.V. de officiële dealer van Eibenstock (merk elektrisch kwaliteitsgereedschap) in Nederland. Veeneman B.V. is gevestigd aan de Sleutelbloemstraat 33, 7322 AJ Apeldoorn, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Oost Nederland, nr. 08078903. Met betrekking tot de bescherming van uw privacy heeft Veeneman B.V. voor de websites en of andere diensten het onderstaande beleid opgesteld.


Contact:

Vragen met betrekking tot onderstaand privacybeleid kunnen gesteld worden via sales@veeneman.nl of door te bellen naar + 31 (0)55 366 23 00.


Dit privacybeleid is opgesteld ter bescherming van:

 • Bezoekers: https://www.veeneman.nl/
 • Bezoekers: https://eibenstock.nl/
 • Ontvangers van emailverkeer vanuit Veeneman B.V.
 • Ontvangers van reclame uitingen vanuit Veeneman B.V.
 • Klanten/relaties van Veeneman B.V.
  • Verleden
  • Heden
  • Toekomst


Gegevens die wij verwerken:

Persoonsgegevens

 • Naam

Bedrijfsgegevens

 • Bedrijfsnaam
 • Postcode en plaats
 • Emailadres
 • Telefoonnummer
 • Website
 • BTW-nummer
 • KVK-nummer
 • Afleveradres
 • Factuuradres

Betaalgegevens:

 •  IBAN en naam

Het verkrijgen van bovenstaande gegevens kan verkregen zijn door correspondentie, telefonisch contact of via het verstrekken van gegevens via onze websites.


Doel van persoonsgegevens verwerking:

 • Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
  • Betaling
  • Levering producten
  • Communicatie
 • Verzenden van nieuwsbrief
 • Verzenden van reclame
 • Nakomen van wettelijke belangen
  • Belastingdienst

Bewaartermijn

Uw gegevens worden zorgvuldig bewaard, zowel offline als online hebben we uw gegevens beveiligd. Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk, voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. De wettelijke bewaartermijnen zijn hier op van toepassing. Gegevens van klanten/relaties die niet noodzakelijk zijn voor uitvoering van een overeenkomst of het nakomen van wettelijke belangen, maar betrekking hebben op contactinformatie t.b.v. reclame-uitingen vanuit Veeneman B.V, worden gewist wanneer deze wens door de ontvanger wordt medegedeeld. Dit kan bij nieuwsbrieven door u uit te schrijven, te mailen naar sales@veeneman.nl of door te bellen naar + 31 (0)55 366 23 00. Bij de wens tot verwijdering of inzage met betrekking tot uw gegevens voor offline reclame uitingen, denk aan drukwerk, kunt u hier ook terecht.


Delen van persoonsgegevens met derden

Veeneman B.V. verstrekt geen persoonsgegevens met derden indien hier geen wettelijke verplichting voor is.


Beveiliging van uw gegevens

Veeneman B.V. treft passende maatregels om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongewenste en onrechtmatige verwerking. Papieren dossiers worden enkel behandeld door bevoegde personeelsleden en worden opgeslagen in versleutelde kasten.

Online maatregelen m.b.t. beveiligen van persoonsgegevens binnen Veeneman B.V.

 • Beveiligingssoftware d.m.v. een firewall en virusscanner.
 • TLS certificaat zowel op Veeneman.nl als Eibenstock.nl
 • Up to date software


Websites en cookies

Veeneman B.V. heeft twee websites: https://www.veeneman.nl/ en https://eibenstock.nl/. Beide websites maken gebruik van cookies[1] om uw surfgedrag binnen deze websites te analyseren. Dit analyseren wordt gedaan met behulp van Google Analytics. IP-adressen van bezoekers worden niet ingezien of opgeslagen. Uw gegevens worden ook niet gebruikt voor gepersonaliseerde online advertenties of andere diensten.


Inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor kunt een verzoek tot inzage doen. U kunt dit verzoek via mail of telefoon indienen. Veeneman B.V. zal zo snel mogelijk, maar zeker binnen vier weken reageren op uw verzoek.

Heeft een klacht over onze manier van werken met betrekking tot het handelen rondom persoonsgegevens, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de volgende website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

[1] Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan een website op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Deze informatie kan bij een later bezoek weer worden herkend door deze website. (bron: consuwijzer.nl)